Wezownice wykonana z rury stalowej czarnej (dawniej uzywano do tego celu rury miedziane)

Wężownicę wykonaną z rury stalowej czarnej (dawniej używano do tego celu rury miedziane), umieszcza się w trzonie kuchennym w ten sposób, aby z trzech stron otaczała palenisko nie tamując przy tym dostępu płomienia i gazów spalinowych do miejsc gotowania. Kształt tych wężownic bywa różny, w każdym razie trzeba zwrócić uwagę na właściwe łączenie ich z podgrzewaczem, tzn. górny wylot wężownicy powinien być połączony z górnym wlotem do podgrzewacza, a dolny z dolnym. W kuchniach mieszkań jednorodzinnych wykonuje się zwykle wężownicę z rur o średnicy 25-32 mm, natomiast w kuchniach większych. (np. stołówek itp.) stosuje się często wężownice z rur o średnicy większej 40-50 mm. Wysokość wężownicy nie przekracza zazwyczaj 15 cm (w zwykłych kuchniach). Między zwojami wężownicy powinny być szczeliny o szerokości przynajmniej 1 cm, aby możliwy był przepływ spalin. Zamiast wężownic umieszcza się niejednokrotnie w trzonie kuchennym t zw. wstawki (cegiełki) grzejne, wykonywane obecnie najczęściej, z żeliwa i montowane w podobny sposób, jak wężownice. Zarówno wężownice, jak i wstawki grzejne powinny być wypróbowane na ciśnienie 5-8 atn (zależnie od ciśnienia w miejscowej sieci wodociągowej). Instalacja różni się od opisanej poprzednio tym, że woda podgrzewana w wężownicy (lub wstawce) umieszczonej w trzonie kuchennym nie wpływa bezpośrednio do podgrzewacza, tylko przepływając przez drugą wężownicę zmontowaną w podgrzewaczu ogrzewa poprzez ścianki wodę w nim zawartą. Zaletą takiego systemu jest znacznie wolniejsze zarastanie wężownicy kamieniem kotłowym (gdyż krąży w niej zasadniczo stale ta sama woda), natomiast wadą mniejsza wydajność cieplna w porównaniu z systemem poprzednim (przy zastosowaniu wężownicy o takich samych wymiarach). Koniecznym elementem wyposażenia instalacji pośredniego grzania wody z trzonu kuchennego jest zbiorniczek z pływakiem (może to b yć zwykły ustępowy zbiorniczek płuczący) regulujący ciśnienie wody w wężownicy. [więcej w: wniosek o określenie warunków przyłączenia, montaż drzwi wewnętrznych cena, montaż pasa nadrynnowego ]

Powiązane tematy z artykułem: montaż drzwi wewnętrznych cena montaż pasa nadrynnowego wniosek o określenie warunków przyłączenia