Wewnetrzne hydranty przeciwpozarowe umieszcza sie przede wszystkim przy zewnetrznych drzwiach

Wewnętrzne hydranty przeciwpożarowe umieszcza się przede wszystkim przy zewnętrznych drzwiach, na klatkach schodowych w przejściach, korytarzach w tym celu, aby dostęp do nich w czasie pożaru był jak naj łatwiejszy i aby osoba obsługująca dany hydrant nie została przez ogień odcięta od wyjścia z pomieszczenia. W dużych salach, halach itp. rozmieszczenie hydrantów powinno być takie, aby każdy punkt pomieszczenia znajdował się w obrębie działania przynajmniej jednego hydrantu. Hydranty wewnętrzne umieszcza się w szafkach, na wysokości 1,35 m od podłogi. Szafka może być wykonana z blachy lub drewna i wisieć na ścianie, bądź też może być wykonana w postaci wnęki w murze zamykanej drzwiczkami osadzonymi w ramie z kątownika. Szafki powinny być zamykane, w przeciwnym, bowiem razie urządzenie hydrantowe mogłoby zostać zdekompletowane. Drzwiczki szafki powinny być oszklone, aby w przypadku pożaru można było szkło rozbić i uruchomić hydrant. Sza fki powinny być przewiewne. Przeciwpożarowe instalacje wewnętrzne stanowią uzupełnienie zewnętrznego wodociągu pożarowego. [przypisy: wymiarowanie schodów, drzwi tarasowe przesuwne cena, tynk japoński allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: drzwi tarasowe przesuwne cena tynk japoński allegro wymiarowanie schodów