wata lub welna zuzlowa

wata lub wełna żużlowa, uzyskiwana przez rozpylanie strumienia płynnego żużla, strumieniem pod wysokim ciśnieniem; jest stosowana do bitumicznych mas zalewowych i do. izolacji. Przy powolnym studzeniu zachodzi w płynnym żużlu, w miarę obniżania się temperatur, proces krystalizacji z wytwarzaniem się minerałów żużlowych w postaci krzemianów i glinokrzemianów, zgodnie z zasadami uwarunkowanymi zawartością tlenków kwaśnych (Si02) i zasadowych, wśród których dominuje CaO. Domieszki stanowią związki typu siarczków (CaS, MnS, FeS), fosforanów itp. Najbardziej typowymi i stałymi minerałami żużli są w żużlach zasadowych melilit o składzie mieszanym z gelenitu (2CaO A1203 • Si02) i aikermanitu (2CaO MgO . 2Si02). Drugim co do ważności minerałem w żużlach zasadowych jest krzemian dwuwapniowy 2CaO Si02. Związek ten jest powodem tzw. wapniowego rozkładu. żużli. [podobne: meble tekowe, drzwi tarasowe przesuwne cena, bloczki fundamentowe ]

Powiązane tematy z artykułem: bloczki fundamentowe drzwi tarasowe przesuwne cena meble tekowe