Typowa tresc normatywu technicznego

Typowa treść normatywu technicznego projektowania budownictwa obejmuje określenie przedmiotu i zakresu stosowania oraz charakterystykę obiektu objętego normatywem, wskazanie lokalizacyjne, funkcjonalne, przestrzenne i architektoniczno-budowlane. W wyciągach uwzględnione zostały tylko dane najbardziej istotne, przede wszystkim dane o przedmiocie normatywu, o powierzchni działki i ewentualnie o wymaganiach szczególnych związanych z jej zagospodarowaniem, o normach przestrzennych pomieszczeń, ich układzie ,i powiązaniach funkcjonalnych, i wreszcie o odchyleniach programowych i przestrzennych, których stosowanie jest dopuszczalne. Innego rodzaju dane podane zostały jedynie w bardzo wyjątkowych przypadkach. Normatywy dotyczą obiektów nowo wznoszonych lub nowo zakładanych. Przy adaptacjach i przebudowach nie obowiązują. Tym niemniej projektanci w takich przypadkach muszą stosować się do norm i wytycznych ustalonych w normatywie, jeśli nie stoją temu na przeszkodzie warunki terenowe, względy architektoniczno-budowlane lub warunki gospodarcze. . [więcej w: drzwi tarasowe przesuwne cena , nomi elbląg , bloczki fundamentowe ]

Powiązane tematy z artykułem: bloczki fundamentowe drzwi tarasowe przesuwne cena nomi elbląg