Glebokosc zalozenia fundamentu

Głębokość założenia fundamentu zależy również od głębokości przemarzania gruntu w okresie zimowym. 1 Zgodnie z normą PN/B-02009 – obciążenia stałe i użytkowe. Głębokość ta wynosi w naszym klimacie około 1,5 m. W wypadku posadowienia fundamentu na głębokości mniejszej od wymienionej może nastąpić wysadzenie i pęknięcie fundamentu oraz ścian budynku wskutek zamarznięcia wody znajdującej się w gruncie. W gruncie znajduje się woda w postaci wilgoci z opadów atmosferycznych lub też woda gruntowa w terenach podmokłych. Read more „Glebokosc zalozenia fundamentu”

Prowadzenie tarczy wymaga duzego doswiadczenia

Prowadzenie tarczy wymaga dużego doświadczenia, szczególnie jeśli chodzi o obsługę lewarów. Niezbędne jest stałe czuwanie nad ruchem tarczy, gdyż każdy rodzaj gruntu wymaga specjalnej techniki pracy. Prowadząc tarczę należy przewidywać możliwość nagłej zmiany rodzaju gruntu oraz znać sposoby umożliwiające korektę ruchu tarczy, w razie jej odchylenia od zamierzonego kierunku. W p. 8. Read more „Prowadzenie tarczy wymaga duzego doswiadczenia”

Dla szpitali sanatoriów itp. ustalamy zapotrzebowanie wody cieplej równiez w odniesieniu do 1 osoby

Dla szpitali sanatoriów itp. ustalamy zapotrzebowanie wody ciepłej również w odniesieniu do 1 osoby. A więc na 1 pacjenta stałego (w szpitalu oraz w sanatorium nowocześnie wyposażonym) liczy się 120 l/dn, a na pacjenta przychodzącego (w ambulatorium) – 30, l/dn. Trzeba jednak pamiętać, iż podanie wytyczne do obliczania zużycia ciepłej wody dają projektantom instalacji tylko ogólne przybliżone wskazówki. Dopiero szczegółowa analiza miejscowych warunków, dla których wykonuje się konkretny projekt pozwala na opracowanie szczegółowych założeń, w oparciu o które można prawidłowo określić rzeczywiste zapotrzebowanie ciepłej wody dla danego obiektu. Read more „Dla szpitali sanatoriów itp. ustalamy zapotrzebowanie wody cieplej równiez w odniesieniu do 1 osoby”

System ten nazywa sie bezposrednim, gdyz woda przygotowana do uzycia w podgrzewaczu ogrzewa sie sama przeplywajac przez wezownice bez posrednictwa jakiegos czynnika grzejnego

Pierwszy z tych systemów polega na tym, że woda ogrzewając się w wężownicy jako lżejsza wznosi się do góry (kierunek ruchu wody zaznaczono na rysunku) i dostaje się do górnej części podgrzewacza. Natomiast woda chłodniejsza wypływa z dolnej części podgrzewacza i opada do wężownicy, skąd po podgrzaniu wraca do niego. System ten nazywa się bezpośrednim, gdyż woda przygotowana do użycia w podgrzewaczu ogrzewa się sama przepływając przez wężownicę bez pośrednictwa jakiegoś czynnika grzejnego. Dopływ zimnej wody do podgrzewacza powinien znajdować się w jego dolnej części a urządzenie do czerpania ciepłej wody powinno znajdować się w części górnej. Niezbędnym wyposażeniem podgrzewacza jest zawór bezpieczeństwa – 11 nas zwykle dźwigniowy, który może być zmontowany bądź na odpływie ciepłej wody, bądź na dopływie zimnej wody. Read more „System ten nazywa sie bezposrednim, gdyz woda przygotowana do uzycia w podgrzewaczu ogrzewa sie sama przeplywajac przez wezownice bez posrednictwa jakiegos czynnika grzejnego”

Budownictwo wczoraj i dzis : On Demand Experience / Benjamin Feenstra i Jelmer Frank Wijnia

Dzięki uprzejmości duetów Benjamin Feenstra i Jelmer Frank Wijnia Dutch, Benjamin Feenstra i Jelmer Frank Wijnia, odnieśli sukces w konkursie wieżowców eVolo 2011, podczas którego przyznano im wyróżnienie za udział w konkursie Na żądanie .
Dwaj projektanci, którzy niedawno ukończyli studia licencjackie, są drugim holenderskim zespołem w historii prestiżowego konkursu, który otrzymał taki zaszczyt.
Nagroda ma na celu odkrycie młodego talentu, którego pomysły zmienią sposób, w jaki rozumiemy architekturę i jej relacje ze środowiskiem naturalnym i zbudowanym.
Więcej zdjęć i architektów.
opis po przerwie. Read more „Budownictwo wczoraj i dzis : On Demand Experience / Benjamin Feenstra i Jelmer Frank Wijnia”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Wykład SCI-Arc z udziałem Mohameda Sharifa

Dziś o 13.00 w SCI-Arc pojawi się Mohamed Sharif: Recent Work.
Sharif, dyrektor Sharif Studio, jest także członkiem wydziału SCI-Arc.
Przed dołączeniem do SCI-Arc przez dwa lata był asystentem w dziale Architektura / Krajobraz / Wnętrza w Otis.
Od 1994 roku wykładał w szkołach, w tym w macierzystej uczelni i RISD.
Wykłady i dyskusje odbywają się w sali wykładowej WM Keck. Read more „Architektura i nowoczesne budownictwo – Wykład SCI-Arc z udziałem Mohameda Sharifa”

Budownictwo wczoraj i dzis : Konkurs Detroit Design Award 2012 / Matthew Edward Getch + Maciej Woroniecki

Powietrzna perspektywa Hart Plaza Dążąc do stworzenia nadbrzeża jak żaden inny na świecie, architekt krajobrazu Matthew Edward Getch i architekt Maciej Woroniecki podzielili się z nami swoją propozycją w konkursie Detroit by Design 2012, gdzie otrzymali drugą nagrodę ogólną i pierwszą nagrodę za Nagroda People s Choice.
Cele ich propozycji zrodziły się z widocznej słabości Detroit.
Ustanowili interwencje liniowe, które rozpoznały odcięte parki i zielone sieci i wykorzystały je do ponownego połączenia mieszkańców Detroit z powrotem do nabrzeża poprzez przyjazne dla pieszych portale.
Więcej zdjęć i architektów.
opis po przerwie. Read more „Budownictwo wczoraj i dzis : Konkurs Detroit Design Award 2012 / Matthew Edward Getch + Maciej Woroniecki”

Architektura 21szego wieku : Herzog & de Meuron zaprojektował Residential High-Rise w Londynie

David Iliff przez Wikipedia Imponujący zespół został opracowany przez grupę Canary Wharf Group w celu zaprojektowania części pierwszej fazy rozwoju Wood Wharf w głównej londyńskiej dzielnicy biznesowej Tower Hamlets.
Będąc już domem dla niektórych z najwyższych budynków w Wielkiej Brytanii, Canary Wharf ogłosiła swój plan dodania wzniesionego wieżowca mieszkalnego Herzog & de Meuron do jego jaśniejącej panoramy na przebudowanym ośmiohektarowym terenie.
Ascan Mergenthaler, starszy partner w Herzog & de Meuron, oświadczył:.
Nowy wieżowiec będzie pośredniczył między miastem a jednostką, społeczeństwem i prywatnością, i wprowadzi nowy składnik codziennego życia do ewoluującego mieszanego kanarka.
Dzielnica Wharf. Read more „Architektura 21szego wieku : Herzog & de Meuron zaprojektował Residential High-Rise w Londynie”