Okres studzenia na polach zuzlowych zalezy od grubosci warstwy

Okres studzenia na polach żużlowych zależy od grubości warstwy. Przy zlewaniu w cienkich warstwach opróżnia się pola po 3 -:- 4 dniach studzenia; grubsze warstwy wymagają 8 -:- 12-dniowego okresu studzenia. Wskutek studzenia następują w warstwach żużla naprężenia wewnętrzne powodujące pękanie warstw, co ułatwia wyłamywanie i wydobywanie żużla przy użyciu kilofów i młotów pneumatycznych. Liczba i pojemność dołów zlewnych jest zmienna w zależności od wielkości pieców oraz warunków terenowych. Najkorzystniejszy okazał się system dwu dołowy oparty na tym, że podczas gdy jeden dół bywa zalewany, w drugim odbywa się wyłamywanie i wydobywanie materiału przy użyciu kopiarki. Długość dołu zlewnego waha się ocli kilkudziesięciu do kilkuset metrów, głębokość 3 -:- 4 metry, a szerokość jest dostosowana do rozmiarów wysięgnika koparki (normalnie 13 m). Dłuższe boki dołu buduje się o ścianach pionowych, okładanych blokami lub kostkami z żużla krystalicznego, gdyż każdy inny materiał szybko jest nadgryzany przez płynny żużel. [przypisy: wymiarowanie schodów, meble tekowe, nomi elbląg ]

Powiązane tematy z artykułem: meble tekowe nomi elbląg wymiarowanie schodów