Nowoczesna architektura : Stawanie się WDC (World Design Capital)

Dzięki uprzejmości icsid / IDA Wchodząc do piątego cyklu inicjatywy WDC (World Design Capital), Icsid (Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Wzorów Przemysłowych) apeluje obecnie o składanie wniosków o dwuletnie wyznaczanie, w których połączenie wielu czynników przyczynia się do ostateczny wybór.
Chociaż wnioskodawcy są zachęcani do przygotowania kreatywnej propozycji do przeglądu, ważne jest, aby aplikacje jasno określały cele i cele miasta, które mają zajmować się wyznaczaniem, a także zawierały szczegółowy opis udziału miasta w projektowaniu , ekonomiczny i kulturowy punkt widzenia.
Więcej informacji po przerwie.
Wyznaczone miasto World Design Capital jest centrum projektowania i kreatywności.
Jest to innowacyjne miasto, które napędza rozwój urbanistyczny poprzez projektowanie, a jednocześnie wykorzystuje design jako narzędzie rozwoju ekonomicznego.
To wiodące miasto, które chce uczestniczyć w międzynarodowej sieci miast efektywnych pod względem wzornictwa i stara się dzielić najlepszymi praktykami i strategiami.
Wniosek powinien być starannie wypełniony w języku angielskim; szczególną uwagę należy zwrócić na wymogi dotyczące wsparcia rządowego przed złożeniem ostatecznego wniosku.
Miasto składające wniosek musi określić, w jaki sposób, podczas roku kalendarzowego WDC, zamierza: – wyrazić szczególne znaczenie projektu dla jakości życia w mieście; – Zapewnienie mobilizacji i uczestnictwa dużej części populacji; – Promuj dialog między społecznością projektantów i innymi grupami społeczeństwa: biznesem, naukowcami, młodzieżą itp.
Aby uzyskać więcej informacji i pobrać pakiet aplikacji, odwiedź tutaj.
[hasła pokrewne: gont bitumiczny montaż, styropian organika, wniosek o określenie warunków przyłączenia ]

Powiązane tematy z artykułem: gont bitumiczny montaż styropian organika wniosek o określenie warunków przyłączenia