Najczesciej stosowana metoda produkcji lanych kostek zuzlowych jest zlewanie zuzla wielkopiecowego

Według Lagunowa uzyskano kostki żużlowe (1933/34) o szczególnie dobrych własnościach (wytrzymałość na ściskanie do 3416 kG/cm2, ścieralność w bębnie 4,2%) z żużla o wysokiej zawartości A1203 i stosunkowo niskiej zawartości MgO . Najczęściej stosowaną metodą produkcji lanych kostek żużlowych jest zlewanie żużla wielkopiecowego na pola odlewnicze, na których są ustawione formy z blachy stalowej. Liczba form jest dostosowana do pojemności jednej kadzi. Podłoże pola odlewniczego wyrównuje się do poziomu i zagęszcza lekkim walcem. Na taki przygotowanym podłożu rozściela się warstewkę grysiku żużlowego grubości około 2 cm o uziarnieniu 2 -7- 5 mm, zmieszanego zazwyczaj z miałem koksowym. Pewną ilość miału koksowego dodaje się w celu zwiększenia odgazowania żużla oraz dla ochrony form stalowych przed utlenieniem. [podobne: bloczki fundamentowe, Kruszenie wredne dziewczyny cdau, wredne dziewczyny cda ]

Powiązane tematy z artykułem: bloczki fundamentowe meble kuchenne systemowe wredne dziewczyny cda