Jezeli w danym zakladzie przemyslowym (czy budynku innego rodzaju) mamy pomieszczenia o, róznym obciazeniu ogniowym, jako miarodajne przyjmujemy obciazenie najmniej korzystne

Jeżeli w danym zakładzie przemysłowym (czy budynku innego rodzaju) mamy pomieszczenia o, różnym obciążeniu ogniowym, jako miarodajne przyjmujemy obciążenie najmniej korzystne. Aby instalacja przeciwpożarowa mogła spełnić swe zadanie w zaworach przeciwpożarowych powinno panować pewne minimalne ciśnienie. Ciśnienie to określa się na podstawie jednego z następujących warunków: 1) w pomieszczeniach z przykryciem niepalnym oraz przy obciążeniu ogniowym powolnym powinna być zagwarantowana ilość skierowania wymaganej ilości prądów zwartych na wysokość, co najmniej 6 m nad podłogą pomieszczenia; 2) w pomieszczeniach z przykryciem palnym – na wysokość pomieszczenia, lecz nie niżej niż 7 m ponad podłogą; 3) w pomieszczeniach z obciążeniami ogniowym gwałtownym i przy zaworach pożarowych służących jako urządzenia pomocnicze dla straży pożarnych na wysokość najmniej 16 m nad podłogą; 4) przy zasilaniu z wodociągu wewnętrznego innych urządze ń gaśniczych i ochronnych minimalne ciśnienie robocze ustala się w ten sposób: ciśnienie na tryskaczu – 0,5 atn. ciśnienie na zraszaczach – 0,3 atn. Przy podawaniu wody z zaworów pożarowych należy uwzględnić konieczność stosowania następujących odcinków linii wężowej jeżeli wydajność prądu wynosi do 3 lisek – węża parcianego o długości 52 mm i o długości 20 m jeżeli wydajność prądu wynosi 4 lub 5 lisek węża gumowanego o C/ 52 mm i o długości 20 m. [więcej w: montaż pasa nadrynnowego, wymiarowanie schodów, bloczki fundamentowe ]

Powiązane tematy z artykułem: bloczki fundamentowe montaż pasa nadrynnowego wymiarowanie schodów