Dla szpitali sanatoriów itp. ustalamy zapotrzebowanie wody cieplej równiez w odniesieniu do 1 osoby

Dla szpitali sanatoriów itp. ustalamy zapotrzebowanie wody ciepłej również w odniesieniu do 1 osoby. A więc na 1 pacjenta stałego (w szpitalu oraz w sanatorium nowocześnie wyposażonym) liczy się 120 l/dn, a na pacjenta przychodzącego (w ambulatorium) – 30, l/dn. Trzeba jednak pamiętać, iż podanie wytyczne do obliczania zużycia ciepłej wody dają projektantom instalacji tylko ogólne przybliżone wskazówki. Dopiero szczegółowa analiza miejscowych warunków, dla których wykonuje się konkretny projekt pozwala na opracowanie szczegółowych założeń, w oparciu o które można prawidłowo określić rzeczywiste zapotrzebowanie ciepłej wody dla danego obiektu. Dlatego też jedynie krytyczne, nie zaś mechaniczne korzystanie z podanych normatywów może dać w praktyce pożądany rezultat, tzn. zaprojektowanie instalacji ciepłej wody nie większej ani nie mniejszej niż potrzebna w praktyce. Czas trwania kąpieli w wannie przyjmuje się, jako równy 30 min a kąpieli pod natryskiem -15 min. [patrz też: wymiary drzwi wewnętrznych, nomi elbląg, meble tekowe ]

Powiązane tematy z artykułem: meble tekowe nomi elbląg wymiary drzwi wewnętrznych