Cwiczenia z projektowania

Ćwiczenia z projektowania należy przeprowadzać wg niżej podanej tematyki stanowiącej metodyczny układ kolejno postępujących po sobie problemów projektowania. Wszystkie tematy należy , przerobić w fazie projektu wstępnego. Część z nich (raz, dwa, trzy) wykonać w fazie projektu technicznego i jeden z nich wybrać jako temat pracy przeddyplomowej do opracowania w fazie projektu roboczego ze szczegółami architektonicznymi i rozwiązaniem konstrukcji, w oparciu o obliczenia statyczne i z uwzględnieniem zagadnień instalacyjnych: 1. Na podstawie podanego programu użytkowego ułożyć ideowy schemat funkcjonalny.• 2. Na podstawie ideowego schematu funkcjonalnego ułożyć powierzchniowy schemat układu funkcjonalnego. 3. Rozwiązać wnętrze pomieszczenia pod względem jego ustawności. Ustalić wymiary pomieszczenia i rozmieszczenie otworów okiennych i drzwiowych oraz rozstawienie podanych mebli przede wszystkim w pomieszczeniach mieszkalnych (sypialnia w, internacie, stołówka, warsztat ,itp.). 4. Rozpracowanie zagospodarowania terenu-pod budowę kilku jednakowych typowych lub powtarzalnych,domów mieszkalnych o podanych wymiarach: a) dla domów. jednorodzinnych, .b) dla domów, wielokondygnacjowych (wielkość domów i liczbę kondygnacji należy określić). 5 .. Projekt zabudowy zagrody chłopskiej indywidualnej z opracowaniem chaty, obory, stajni i chlewu. 6. Projekt budynku inwentarskiego w PGR. 7. Opracowanie węzła sanitarnego w zakładzie przemysłowym o produkcji brudnej lub czystej na 100 robotników. 8. Projekt wolnostojącej portierni przyfabrycznej. 9. Projekt domku dla dróżnika, lub gajówki w podanej sytuacji (ze składem narzędzi). 10. Projekt małej kuźni z warsztatem ślusarskim . 11. Projekt kilku .gara,ż osobowych z warsztatem i poczekalnią dla kierowców. 12. Projekt ustępów publicznych nadziemnych w otoczeniu zieleni. 13. Projekt sekcji mieszkaniowej o 2 lub 3 kategoriach mieszkań przy jednej klatce schodowej w oparciu o obowiązujące normatywy, 14. Projekt wolnostojącego lub bliźniaczego domu mieszkalnego (4 PK) jednopiętrowego z opracowaniem sytuacji dla 15 takich domków. 15. Projekt magazynu przemysłowego piętrowego z rampami, o kubaturze do 2000 m. 16. Projekt Izby porodowej wiejskiej na 10 łóżek w podanej sytuacji. 17. Projekt małej remizy straży ogniowej w podanej sytuacji. 18. Projekt .poczekalni dworca autobusowego na skrzyżowaniu dróg. Programy użytkowe do każdego z powyższych tematów oraz dane sytuacyjne należy każdorazowo ułożyć w zależności od poziomu umysłowego d uzdolnień uczniów. Obowiązujące w projektowaniu symbole i oznaczenia elementów budowlanych i urządzeń sanitarnych stosowane w projektach architektonicznych oraz przykłady detalu architektonicznego podane są w Polskich Normach pt: Jednobarwne oznaczenia stosowane w projektach architektoniczno-budowlanych. [podobne: wredne dziewczyny cda na ścianę , wredne dziewczyny cda , farby do wredne dziewczyny cdau ]

Powiązane tematy z artykułem: olx wadowice wniosek o określenie warunków przyłączenia wredne dziewczyny cda