Zuzle w stanie plynnym zawieraja w sobie gazy

W czołach dołów są urządzone pochylnie dla zjazdu i wyjazdu koparki. Zlewanie odbywa się w warstwach grubości 15 -:- 20 cm z przechylnych kadzi żużlowych poruszających się po torze normalnej szerokości, biegnącym zazwyczaj po środku pomiędzy obydwoma dołami założonymi równolegle wzdłuż boku dłuższego. Skrzepów oraz zbierających się na dnie kadzi ciężkich wtrąceń surówki nie należy wprowadzać do dołów, lecz deponować w oddzielnych składowiskach. Poważnym problemem związanym z powolnym studzeniem i dążnością do uzyskania drobnoziarnistej zbitej struktury krystalicznej, zbliżonej do struktury skał naturalnych magmowych, jest zagadnienie odgazowania płynnego żużla w okresie krzepnięcia. Żużle w stanie płynnym zawierają w sobie gazy, które wydzielają się podczas stygnięcia żużla w miarę krzepnięcia masy. Dopóki żużel znajduje się w stanie płynnym, gazy te powodują powstawanie większych i mniejszych pęcherzy gazowych na powierzchni, co wywołuje wrażenie gotowania się żużla. • W trakcie ostygania nadają uchodzące gazy masie płynnego żużla strukturę porowatą, a przy silnym odgazowaniu – gąbczastą. [przypisy: drzwi tarasowe przesuwne cena, wymiarowanie schodów, wniosek o określenie warunków przyłączenia ]

Powiązane tematy z artykułem: drzwi tarasowe przesuwne cena wniosek o określenie warunków przyłączenia wymiarowanie schodów