wzgledy techniczne nie pozwalaja na odwodnienie przez zastosowanie depresji.

Na opłacalność stosowania sprężonego powietrza przy tunelowaniu wpływają przede wszystkim warunki hydrogeologiczne. Stwierdzono, że odwodnienie gruntu przez depresję jest około dwukrotnie tańsze niż zastosowanie sprężonego powietrza do budowy tunelu. Metodę tą wybiera się tylko wtedy, gdy względy techniczne nie pozwalają na odwodnienie przez zastosowanie depresji. Warunki takie występują zwykle w gruntach bardzo silnie przepuszczalnych, tj. w piaszczystych o bardzo grubym uziarnieniu, gdzie pojawiają się tak duże ilości wody, którą należałoby odpompować, że powstałyby zbyt wielkie trudności w zorganizowaniu robót depresyjnych, choćby ze względu na dużą liczbę pomp, energię do ich napędu oraz kształt powierzchni depresji. Takie wypadki trafiają się najczęściej w tunelach i zastosowanie w nich sprężonego powietrza stanowi nieraz najbardziej ekonomiczne rozwiązanie. [przypisy: zabezpieczenie wykopu, projektowanie w katowicach wnętrz biznessowych, podesty magazynowe ]

Powiązane tematy z artykułem: podesty magazynowe projektowanie w katowicach wnętrz biznessowych zabezpieczenie wykopu