WYKONYWANIE KONSTRUKCJI KANALOW

WYKONYWANIE KONSTRUKCJI KANAŁOW Materiały stosowane do budowy sieci . Wyroby kamionkowe Wyroby kamionkowe, stosowane do budowy kanałów muszą odpowiadać następującym polskim normom: PN-58/B-12751 Rury i kształtki kamionkowe kanalizacyjne. PN-63/B-06751 Wyroby kamionkowe kanalizacyjne. Rury i kształtki. Wymagania i badania techniczne oraz związana z nią norma: PN-59/C-60020 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Wspólne wymagania i badania. Norma PN-63/B-06751 ustala, że Rury i kształtki kamionkowe stosuje się do budowy kanalizacji wymagającej sieci szczelnej oraz tam, gdzie wymagana jest odporność na działanie kwasów i ługów zawartych w wodach ściekowych, wodach gruntowych i w samym gruncie. [więcej w: styropian organika, meble tekowe, tynk japoński allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: meble tekowe styropian organika tynk japoński allegro