Wlasnosci zuzli wielkopiecowych


Własności żużli wielkopiecowych Podstawowe znaczenie dla charakterystyki żużla wielkopiecowego i jego praktycznego wykorzystania ma, jak wspomniano poprzednio, jego skład chemiczny i budowa zależna od szybkości studzenia. żużle zasadowe o chemizmie żużla decyduje stosunek zawartości tlenków zasadowych do kwaśnych, ustalany na podstawie tzw. Współczynnika zasadowości. Budowa żużla wielkopiecowego (struktura i tekstura) uzależniona jest od szybkości studzenia. Rozróżniamy 1) żużel wolnostudzony na powietrzu, dzięki czemu żużel uzyskuje budowę zwartą, krystaliczną; 2) żużel szybko studzony, przybierający budowę szklistą, (studzenie na powietrzu) lub też granulowaną, porowatą przy studzeniu parą, wodą, lub sprężonym powietrzem; [patrz też: drzwi wewnętrzne DRE, przeciski pod drogami, zabezpieczenie wykopu ]

Powiązane tematy z artykułem: drzwi wewnętrzne DRE przeciski pod drogami zabezpieczenie wykopu