Wartosc wspólczynnika n do wzoru Manninga przyjmuje sie dla rur zeliwnych i stalowych równa 0,012

Wartość współczynnika n do wzoru Manninga przyjmuje się dla rur żeliwnych i stalowych równą 0,012. Straty miejscowe w sieci przyjmuje się jako równe 15 % strat na tarcie w przewodach. Hydranty ścienne. Podstawowym elementem wewnętrznej instalacji wodociągu przeciwpożarowego są zawory przeciwpożarowe, czyli tzw. hydranty ścienne. Kompletne urządzenie hydrantowe składa się z zaworu pożarowego o 50 mm węża parcianego o 52 mm oraz prądownicy. Prądownicę przyłącza się do wylotu węża w celu wytworzenia określonych prądów wody. Rozróżnia się przy tym: a) prądy strumieniowe – składające się z części zwartej i rozszczepionej, mają one zastosowanie do gaszenia palących się ciał stałych, cieczy rozlanych cienką warstwą oraz w przypadku konieczności podania wody na znaczną odległość; b) prądy kropliste (wymagające ciśnienia) c) prądy pyłowe lub mgłowe (wymagające ciśnienia do kilkunastu atmosfer zależnie od typu urządzenia) – mogą być stosowane we wszystkich przypadkach szkody spowodowane zalaniem wodą przy gaszeniu pożaru tym sposobem są minimalne. [hasła pokrewne: nomi elbląg, olx słupsk, meble tekowe ]

Powiązane tematy z artykułem: meble tekowe nomi elbląg olx słupsk