Uruchamianie urzadzen zraszajacych umieszczonych wewnatrz lub z zewnatrz budynku moze byc reczne

Uruchamianie urządzeń zraszających umieszczonych wewnątrz lub z zewnątrz budynku może być ręczne (niesamoczynne) za pomocą zwykłej zasuwy lub zaworu albo też samoczynne (specjalne zawory uruchamiane za pomocą pobudzaczy). Instalacja tego rodzaju wypełniona jest wodą jedynie do pobudzacza (w przypadku instalacji nie samoczynnej woda dochodzi tylko do zaworu głównego), a dalej sieć pozostaje sucha. W przypadku podniesienia się temperatury w pomieszczeniu grzybek zaworowy i opuszcza się otwierając przepływ wody z końcówki 1 do wylotu 6. Największa ilość zraszaczy, jaką może zasilać jedna magistrala wynosi 72, Jeżeli więc konieczna jest większa ich ilość, sieć dzieli się na odpowiednie sekcje. Ilość pobudzaczy w jednej sekcji nie powinna przekraczać 4. Odległość między zraszaczami, których wyloty zależnie od potrzeby mają średnicę: 6; 7; 8; 9; 10 lub 12,7 mm – nie powinna przekraczać 0,8 m, odległość zaś między pobudzaczami – 3,7 m pr zy czym jeden pobudzacz może obsługiwać nie więcej niż 8 zraszaczy (a w odniesieniu do powierzchni – nie więcej niż 11 m). Instalacje zraszaczy oblicza się przy następujących założeniach: zapotrzebowanie wody (na 1 zraszacz) 1,5-:-1,0 lisek, minimalne ciśnienie na 1 zraszacz – 0,3 atn, czas działania urządzenia – 1 godz . [hasła pokrewne: bloczki fundamentowe, biocydy, gont bitumiczny montaż ]

Powiązane tematy z artykułem: biocydy bloczki fundamentowe gont bitumiczny montaż