Prócz zuzla wielkopiecowego sa stosowane do produkcji równiez zuzle innego pochodzenia

Materiał pozostawał w piecu w czasie 3 -7- 4 dni (tamperowanie) ulegając powolnemu ostyganiu, i rekrystalizacji. Dzięki temu kostki uzyskiwały wysoką wytrzymałość i odporność na ścieranie. Obecne metody produkcji są prawie całkowicie zmechanizowane i polegają na zlewaniu płynnego żużla do form stalowych. Odpowiada on w przybliżeniu składowi żużla wielkopiecowego. Pożądane jest zachowanie zbliżonego składu płynnego żużla w celu zapewnienia jednorodności w zużywaniu produkowanego materiału. Prócz żużla wielkopiecowego są stosowane do produkcji również żużle innego pochodzenia, np. z wytopu ołowiu oraz miedzi (kostki brukowe z żużla z wytopu miedzi z łupków mansfeldzkich). [podobne: blacha trapezowa, posadzki żywiczne, ogrodzenia betonowe ]

Polaczenia rur kamionkowych kielichowych uszczelnia sie sznurem konopnym smolowanym

Grubości ścianek wynoszą: rur 200 mm – s = 20 mm rur 250 mm – s = 22 mm rur 300 mm – s = 25 mm rur 400 mm – s = 30 mm rur 500 mm – s = 35 mm Z innych wyrobów kamionkowych mają zastosowanie (obecnie bardzo rzadko) przy budowie kanałów murowanych lub betonowych: wpusty kanałowe boczne i górne, spody kanałowe i łuski wykładzinowe, Połączenia rur kamionkowych kielichowych uszczelnia się sznurem konopnym smołowanym i kitem bitumicznym lub, mieszaniną smoły pogazowej i paku, poza tym stosuje się jako uszczelnienie kielichów zaprawę cementową, a w niektórych przypadkach nawet glinę plastyczną, Kielichy i bose końce, w celu lepszego przylegania uszczelnienia, mają po kilka rowków na obwodzie rury i wewnątrz kielicha. [przypisy: ogrodzenia betonowe, posadzki żywiczne, słupki betonowe ]