Okres studzenia na polach zuzlowych zalezy od grubosci warstwy

Okres studzenia na polach żużlowych zależy od grubości warstwy. Przy zlewaniu w cienkich warstwach opróżnia się pola po 3 -:- 4 dniach studzenia; grubsze warstwy wymagają 8 -:- 12-dniowego okresu studzenia. Wskutek studzenia następują w warstwach żużla naprężenia wewnętrzne powodujące pękanie warstw, co ułatwia wyłamywanie i wydobywanie żużla przy użyciu kilofów i młotów pneumatycznych. Liczba i pojemność dołów zlewnych jest zmienna w zależności od wielkości pieców oraz warunków terenowych. Najkorzystniejszy okazał się system dwu dołowy oparty na tym, że podczas gdy jeden dół bywa zalewany, w drugim odbywa się wyłamywanie i wydobywanie materiału przy użyciu kopiarki. Read more „Okres studzenia na polach zuzlowych zalezy od grubosci warstwy”

Prócz zuzla wielkopiecowego sa stosowane do produkcji równiez zuzle innego pochodzenia

Materiał pozostawał w piecu w czasie 3 -7- 4 dni (tamperowanie) ulegając powolnemu ostyganiu, i rekrystalizacji. Dzięki temu kostki uzyskiwały wysoką wytrzymałość i odporność na ścieranie. Obecne metody produkcji są prawie całkowicie zmechanizowane i polegają na zlewaniu płynnego żużla do form stalowych. Odpowiada on w przybliżeniu składowi żużla wielkopiecowego. Pożądane jest zachowanie zbliżonego składu płynnego żużla w celu zapewnienia jednorodności w zużywaniu produkowanego materiału. Read more „Prócz zuzla wielkopiecowego sa stosowane do produkcji równiez zuzle innego pochodzenia”

Wartosc wspólczynnika n do wzoru Manninga przyjmuje sie dla rur zeliwnych i stalowych równa 0,012

Wartość współczynnika n do wzoru Manninga przyjmuje się dla rur żeliwnych i stalowych równą 0,012. Straty miejscowe w sieci przyjmuje się jako równe 15 % strat na tarcie w przewodach. Hydranty ścienne. Podstawowym elementem wewnętrznej instalacji wodociągu przeciwpożarowego są zawory przeciwpożarowe, czyli tzw. hydranty ścienne. Read more „Wartosc wspólczynnika n do wzoru Manninga przyjmuje sie dla rur zeliwnych i stalowych równa 0,012”

Do wytwarzania pradu strumieniowego uzywa sie pradownicy zwyklej

Do wytwarzania prądu strumieniowego używa się prądownicy zwykłej (ze stałym lub wymiennym cylindrycznym wylotem tzw. pyszczkiem) lub prądownicy uniwersalnej (tj. z podwójną regulacją – pozwalającą na ciągłą zmianę przekroju prądu, a także na jednoczesną pracę prądami różnych kształtów). Do wytwarzania zaś prądu kroplistego używa się prądownicy z pyszczkiem uniwersalnym (tj. posiadającej stożkowe urządzenie dławiące, pozwalające na ciągłą regulację wypływu wody i na zmianę jego kształtu) lub prądownicy uniwersalnej. Read more „Do wytwarzania pradu strumieniowego uzywa sie pradownicy zwyklej”

Dla szpitali sanatoriów itp. ustalamy zapotrzebowanie wody cieplej równiez w odniesieniu do 1 osoby

Dla szpitali sanatoriów itp. ustalamy zapotrzebowanie wody ciepłej również w odniesieniu do 1 osoby. A więc na 1 pacjenta stałego (w szpitalu oraz w sanatorium nowocześnie wyposażonym) liczy się 120 l/dn, a na pacjenta przychodzącego (w ambulatorium) – 30, l/dn. Trzeba jednak pamiętać, iż podanie wytyczne do obliczania zużycia ciepłej wody dają projektantom instalacji tylko ogólne przybliżone wskazówki. Dopiero szczegółowa analiza miejscowych warunków, dla których wykonuje się konkretny projekt pozwala na opracowanie szczegółowych założeń, w oparciu o które można prawidłowo określić rzeczywiste zapotrzebowanie ciepłej wody dla danego obiektu. Read more „Dla szpitali sanatoriów itp. ustalamy zapotrzebowanie wody cieplej równiez w odniesieniu do 1 osoby”

Budownictwo wczoraj i dzis : Kaohsiung Port Station Urban Design Competition

Dawniej nazywał się.
Dagouyi.
i zbudowany w 1908 roku, stacja Port Kaohsiung był pierwszym dworcem kolejowym w Kaohsiung i terminalem linii kolejowej Tajwan północ-południe.
Usługa transportu towarowego stacji została zakończona w 2008 r., Która zakończyła obsługę pociągu na stacji portowej w Kaohsiung.
Stacja Kaohsiung Port była świadkiem wielowiekowej historii kolei na Tajwanie. Read more „Budownictwo wczoraj i dzis : Kaohsiung Port Station Urban Design Competition”

Budownictwo i architektura : Red Building / Pelli Clarke Pelli Architects

Dzięki uprzejmości StudioAMD Nowym dodatkiem do Pacific Design Center w West Hollywood w Kalifornii, który obejmuje 40 lat projektowania i budowy, jest Red Building autorstwa Pelli Clarke Pelli Architects.
Pierwszą fazą składu trzyczęściowego jest Niebieski Budynek ukończony w 1975 r.
Przez Cesara Pelli, gdy był Partnerem ds.
Projektowania w Gruen Associates.
Zielony budynek i placówka dla Muzeum Współczesnego została dodana w 1988 roku. Read more „Budownictwo i architektura : Red Building / Pelli Clarke Pelli Architects”

Architektura 21szego wieku : Luzern Stadtarchiv / XTEN Architecture

birdview Luzern Stadtarchive jest pomyślany jako znacznik w krajobrazie.
Wpis XTEN Architecture do konkursu bibliotecznego w Szwajcarii projekt był prowadzony przez ukierunkowanie obszarów publicznych na krajobraz, topografię terenu i sąsiednie góry.
Architekci: XTEN Architektura Lokalizacja: Luzern, Szwajcaria Dyrektorzy: Monika Haefelfinger & Austin Kelly Zespół projektowy: Scott Utterstrom, Jae Rodriguez, Tina Rothermund, Annie Ritz, Qichen Cao Projekt Powierzchnia: 4 750 m2 Renderings: Dzięki uprzejmości XTEN Architecture Ze względu na złożoność dostęp i orientacja na obiekcie, budynek odpowiada każdej elewacji jako głównej fasadzie, z jednym dużym otworem na elewację w solidnym betonowym korpusie budynku.
Elewacja wschodnia jest zdominowana przez duże okno panoramy o pełnej szerokości objętości biblioteki.
Elewacja południowa jest wynikiem mniejszej objętości, podobnie wyrażonej z dużym poziomym oknem do dziennych przestrzeni administracyjnych. Read more „Architektura 21szego wieku : Luzern Stadtarchiv / XTEN Architecture”