Szczególowe obrysowanie projektu

Szczegółowe obrysowanie projektu z wprowadzeniem do niego danych funkcjonalnych (ustawności, rozmieszczenia urządzeń), przebiegu produkcji itp., oraz wrysowanie elementów konstrukcji należy wykonać twardym, dobrze zatemperowanym ołówkiem, z podaniem zasadniczych wymiarów i opisów wyjaśniających przeznaczenie pomieszczeń itp., Projekty wstępne wykonuje się w skali 1 : 200, 1 : 100 i nawet 1 : 50. Dobór skali zależny jest od wielkości obiektu. Małe obiekty można wykonywać w większej skali. Projekty architektoniczne wykonuje się w rzutach prostokątnych, obejmujących rzuty wszystkich kondygnacji, przekroje przedstawiające układ pionowy budynku oraz elewacje wszystkich dostępnych ścian. Szkiców perspektywicznych należy używać przede wszystkim w celu poszukiwania rozwiązań bryły, rzadziej jako końcowego efektu wykonanego projektu. Rzutów aksonometrycznych należy używać do opracowań sytuacyjnych, gdy w rozwiązaniu występuje kilka obiektów. Wzajemny układ i wysokość poszczególnych budynków mogą być w -rzutach aksometrycznych właściwie, oddane. [hasła pokrewne: ogrody zimowe cennik na ścianę , ogrody zimowe cennik , farby do ogrody zimowe cenniku ]

Powiązane tematy z artykułem: megael tarnów ogrody zimowe cennik wniosek o określenie warunków przyłączenia