Stosowanie takich sluz nie jest kosztowne

Przeciwko stosowaniu sprężonego powietrza w czasie budowy kanałów metodami tunelowymi przemawiają znaczne koszty przygotowania placu budowy, kompresorowni, śluz oraz trudności związane z przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach kesonowych. Przepisy te powinny być przestrzegane w całej rozciągłości. nawet przy stosowaniu małego ciśnienia . Aby zmniejszyć koszty budowy śluz, w Chicago stosowano śluzy kotłowe, przenośne, stosunkowo lekkie, układane na powierzchni ulicy i połączone z tunelem pionowym włazami, rozmieszczonymi wzdłuż trasy, w miejscach przewidzianych dla stałych włazów w kanale. Stosowanie takich śluz nie jest kosztowne, ale użycie ich w Polsce wymagałoby częściowej zmiany przepisów bezpieczeństwa pracy, co niewątpliwie byłoby bardzo kłopotliwe. Dopiero po rozważeniu podanych wyżej korzyści oraz wad przy stosowaniu sprężonego powietrza do budowy tuneli kanalizacyjnych, może być podjęta decyzja o jego zastosowaniu. Dalsze szczegółowe warunki techniczne, dotyczące wykonywania takich robót są podane w podręcznikach, traktujących o tunelowaniu za pomocą sprężonego powietrza. 9. [przypisy: wredne dziewczyny cda, stolarka pcv, styropian organika ]

Powiązane tematy z artykułem: stolarka pcv styropian organika wredne dziewczyny cda