Sposób obciazenia rur przy badaniu wytrzymalosci na zgniatanie

Sposób obciążenia rur przy badaniu wytrzymałości na zgniatanie. Sposób ten odpowiada przyjęciu współczynnika zwiększającego wytrzymałość rury (ze względu na podłoże) w wysokości L = 1,5. Norma podaje zakres badań: zwykłych, które obejmują badania: wymiarów i odchyleń, dźwięku, cech zewnętrznych i wad powierzchni pełnych, które obejmują ponadto badania: a) cech i wad przełomu, b) nasiąkliwości, c) wytrzymałości na zgniatanie, d) ścieralności, e) szczelności, f) kwasoodporności i ługoodporności. Sposób przeprowadzania badań podany jest w normie PN-63/B-06751 oraz w normie PN-59/C-60020. Rury kamionkowe, jak to wynika z opisanych cech, nadają się pod każdym względem do budowy kanałów przede wszystkim do odprowadzania ścieków. Za wadę można jedynie uznać ich zbyt małą długość, co powoduje dużą liczbę złącz na przewodzie oraz ich małą wytrzymałość na uderzenia i wstrząsy. [przypisy: montaż pasa nadrynnowego, nomi elbląg, biocydy ]

Powiązane tematy z artykułem: biocydy montaż pasa nadrynnowego nomi elbląg