Schody dodatkowe urzadzone na zewnatrz budynku

Wyjaśnienie. Przez niezapalne schody otwarte należy rozumieć schody o konstrukcji stalowej nie osłoniętej materiałami izolującymi (tynk), umieszczone na zewnątrz lub wewnątrz budynku bez otoczenia ich murami klatki schodowej. Schody dodatkowe urządzone na zewnątrz budynku, łączące wszystkie kondygnacje, noszą nazwę schodów pożarowych. Szerokość biegu schodów w budynku przemysłowym powinna wynosić co najmniej 1,50 m, schodów pożarowych co najmniej 1,0 m. 3. Normatywy techniczne projektowania, Do opracowania (zestawienia) programów użytkowych założeń projektowych oraz do opracowania układów funkcjonalnych jako pierwszej fazy projektu wstępnego służą normatywy techniczne projektowania. Ustalają one dane przestrzenne programów różnych zagadnień projektowych. Normatywy techniczne poza programowaniem inwestycji zawierają także wskazania dotyczące lokalizacji, funkcji i rozwiązań architektoniczno – budowlanych. Mają one znaczenie prawno-formalne regulujące zagadnienia projektowania od strony przestrzenno-funkcjonalnej i są czynnikiem kontrolującym prace projektowe z punktu widzenia ekonomiki projektowania. Do zorientowania się w tym zagadnieniu służyć mogą zasadnicze i najprostsze przykłady normatywów technicznych. Normatywy techniczne podane poniżej obejmują następujące działy: l. Normatyw projektowania budynków mieszkalnych i mieszkań w miastach osiedlowych typu miejskiego, małych publicznych bibliotek powszechnych, izb osadowych, barów mlecznych, strażnic pożarnych dla terenowych jednostek straży. Poza tym normatywy techniczne projektowania obejmują prawie wszystkie dziedziny budownictwa, a mianowicie: projektowania szkół, szpitali, budynków biurowych, burs, internatów, usług itp. Można je znaleźć w Ośrodku Ewidencji i Zbiorze NTP .Budownictwa w Instytucie Urbanistyki i Architektury, ul. Senatorska 37. [hasła pokrewne: drzwi tarasowe przesuwne cena , nomi elbląg , bloczki fundamentowe ]

Powiązane tematy z artykułem: bloczki fundamentowe drzwi tarasowe przesuwne cena nomi elbląg