Przy wtlaczaniu zaprawy istnieje niebezpieczenstwo

Przy wtłaczaniu zaprawy istnieje niebezpieczeństwo, że przy zbyt dużym ciśnieniu zaprawa może wypływać w kierunku tarczy, utrudniając w ten sposób montaż bloków. Dlatego też przy wtłaczaniu należy bacznie zwracać uwagę na prawidłowy przebieg procesu i stale regulować pracę wtłaczarki. W Bratysławie przy budowie kolektora za pomocą tarczy o średnicy D = 2,2 m, w gruncie piaszczystym (wg K. Ratkowskyego), nie stosowano wypełniania przestrzeni pustych za obudowę kanału. Po sprawdzeniu za pomocą dokładnych pomiarów wielkości odkształceń pierścienia w czasie od 3 godzin do 7 dni, po przesunięciu tarczy zdecydowano, że tego rodzaju odkształcenia nie zagrażają stateczności obudowy. Ten sposób postępowania nie powinien być jednak stosowany do kanałów dla średnicy większej niż 2,2 m, gdyż odkształcenie obudowy oraz związane z tym osiadanie powierzchni terenu może prowadzić do konieczności wykonania kosztownych robót zabezpieczających. 8. 3. [przypisy: meble tekowe, ile bloczków betonowych na m2, wniosek o określenie warunków przyłączenia ]

Powiązane tematy z artykułem: ile bloczków betonowych na m2 meble tekowe wniosek o określenie warunków przyłączenia