Projektujac wewnetrzny wodociag przeciwpozarowy trzeba brac pod uwage, ze zalecane jest, aby cisnienie 5 atn w urzadzeniach gospodarczych nie bylo przekraczane, a cisnienie statyczne

Projektując wewnętrzny wodociąg przeciwpożarowy trzeba brać pod uwagę, że zalecane jest, aby ciśnienie 5 atn w urządzeniach gospodarczych nie było przekraczane, a ciśnienie statyczne. W najniżej położonych zaworach przeciwpożarowych nie wynosiło więcej niż 8 atn. Z tych względów w budynkach wysokościowych należy wydzielać strefy (kilka do kilkunastu pięter) obsługujące oddzielne grupy punktów czerpania wody, służące odmiennym celom lub położone na różnych poziomach. Sieć instalacji wodociągowej powinna zasadniczo być siecią obiegową przynajmniej z dwoma nie zależnymi doprowadzeniami wody (np. od strony dwóch ulic). Sieć obiegową stosuje się w większych budynkach użyteczności publicznej nie tylko do celów gaśniczych, ale i w celu doprowadzenia wody pitno-gospodarczej. Instalacja mieszana wykonana w takim układzie powinna być zaopatrzona na każdym doprowadzeniu wody w osobny wodomierz (na obejściu) oraz w zawór zwrotny na odcinku si eci za obejściem. Wydzielony wodociąg przeciwpożarowy może nie być wyposażony w wodomierz na głównym doprowadzeniu wody. Sieć przeciwpożarową oblicza się wg wzoru Marminga. Jeżeli jest wymagany jeden prąd wody, to obliczenie przeprowadza się dla zaworu pożarowego połączonego najwyżej i najdalej w stosunku do punktu zasilania. Pojęcie to znane jest z kursu o zewnętrznych wodociągach jednoczesnego działania kilkoma prądami wody, zakłada w się w budynkach parterowych działanie odpowiedniej ilości przeciwległych zaworów, a w budynkach wielopiętrowych działanie odpowiedniej ilości zaworów na dwóch najwyższych piętrach, na tych samych pionach (jeden pod drugim) bo obliczeń rurociągów zakłada się maksymalną prędkość wody jako równą 2,5 misek – w rurach żeliwnych oraz 5,0 misek w rurach stalowych. [przypisy: wredne dziewczyny cda, styropian organika, farby do wredne dziewczyny cdau ]

Powiązane tematy z artykułem: olx wadowice styropian organika wredne dziewczyny cda