Polaczenia rur kamionkowych kielichowych uszczelnia sie sznurem konopnym smolowanym

Grubości ścianek wynoszą: rur 200 mm – s = 20 mm rur 250 mm – s = 22 mm rur 300 mm – s = 25 mm rur 400 mm – s = 30 mm rur 500 mm – s = 35 mm Z innych wyrobów kamionkowych mają zastosowanie (obecnie bardzo rzadko) przy budowie kanałów murowanych lub betonowych: wpusty kanałowe boczne i górne, spody kanałowe i łuski wykładzinowe, Połączenia rur kamionkowych kielichowych uszczelnia się sznurem konopnym smołowanym i kitem bitumicznym lub, mieszaniną smoły pogazowej i paku, poza tym stosuje się jako uszczelnienie kielichów zaprawę cementową, a w niektórych przypadkach nawet glinę plastyczną, Kielichy i bose końce, w celu lepszego przylegania uszczelnienia, mają po kilka rowków na obwodzie rury i wewnątrz kielicha. [przypisy: nomi elbląg, metalzbyt tczew, bloczki fundamentowe ]

Powiązane tematy z artykułem: bloczki fundamentowe metalzbyt tczew nomi elbląg