Opracowane sa analogiczne przepisy odnoszace sie do instalacji przeciwpozarowych zewnetrznych

Opracowane są analogiczne przepisy odnoszące się do instalacji przeciwpożarowych zewnętrznych. Jest to konieczne w następujących pomieszczeniach: a) w dużych, tj. gdy długość i szerokość przekracza 70 m; b) znajdujących się w drugiej (i niższych) kondygnacji podziemnej; c) mieszczących się w budynkach wysokościowych na poziomie ponad 30 m nad terenem. Poza tym wodociągi dzieli się w zależności od potrzeb, jakie mają zaspokoić na wodociągi przeciwpożarowe (P), służące wyłącznie do gaszenia pożarów, oraz wodociągi ci przeznaczeniu mieszanym CM, tzn. przeznaczone jednocześnie do celów przeciwpożarowych i gospodarczych lub przeciwpożarowych i przemysłowych itp. Dla zakładów przemysłowych określa się zapotrzebowanie wody przeciwpożarowej w sposób następujący, przede wszystkim ustala się obciążenie ogniowe, poszczególnych pomieszczeń zakładu. Przez obciążenie ogniowe rozumie się ilość ciepła (w megakaloriach 1), jaka może być wytworzona przez zawartość palną (niekonstrukcyjną) danego pomieszczenia przypadającą na 1 m2 podłogi. Na tej podstawie rozróżnia się następujące obciążenia ogniowe: mł. (małe) – do 200 Mcal/m, śr. (średnie) 200-300 Mcal/m, dż. (duże) 300-500 Mcal/m, bd. (bardzo duże) 500-900 Mcal/m, nm. (nadmierne) – powyżej 900 Mcal/m. Poza rozróżnianiem obciążenia ogniowego wg jego wielkości dzieli się je także na powolne (p), na które składają się materiały średnio i trudnopalne, oraz na gwałtowne (g), składające się z materiałów łatwopalnych. Wartości cieplne poszczególnych materiałów można znaleźć w odpowiednich książkach technicznych. 1) 1 Mcal = 1000 kcal. 2) W związku z tym np. obciążenie średnie powolne oznaczymy przez środek między innymi w pracy zbiorowej pt. Podręcznik budowlany, t. II. Trzaska, Evert i Michalski, Warszawa, 1951. [patrz też: olx słupsk, tynk japoński allegro, metalzbyt tczew ]

Powiązane tematy z artykułem: metalzbyt tczew olx słupsk tynk japoński allegro