Odchylenia projektowe

Spośród odchyleń stałych, aktualnych w większości normatywów, wymienić należy następujące: 1. Odchylenia projektowe: a) odchylenia w granicach ± w stosunku do określonych w normatywie norm powierzchniowych poszczególnych pomieszczeń, z zastrzeżeniem jednak nieprzekraczania ogólnych wskaźników kubaturowych ustalonych dla całego budynku; b) odchylenia w granicach ± 20% w stosunku do określonych w normatywie norm powierzchniowych działki. 2. Odchylenia programowe: a) jeśli do zaspokojenia programowych potrzeb ujętego w normatywie obiektu, w zakresie kotłowni i pomieszczeń z nią związanych, pralni, łaźni, transformatorni, urządzeń kultury fizycznej itp., może być bez szkody i ujmy wykorzystane urządzenie publiczne lub inne znajdujące się w dogodnym jego zasięgu, program budowlany określony w normatywie powinien być odpowiednio zredukowany, i przeciwnie, gdy program budowlany ustalany w normatywie zakłada istnienie pewnych urządzeń poza obiektem, a konkretna sytuacja inwestycyjna wykazuje warunki przeciwne, dopuszczalne jest odpowiednie uzupełnienie programu budowlanego; b) przewidziane w normatywie mieszkanie służbowe traktować należy z reguły jako fakultatywną część programu budowlanego, która jest aktualna tylko w przypadku, gdy potrzeby mieszkaniowe osób wymienionych w normatywie nie dadzą się zaspokoić w inny, życiowo dogodny i operatywny, a ekonomiczny sposób; nie dotyczy to oczywiście mieszkań osób, których zamieszkiwanie na miejscu jest warunkiem prawidłowego wykonania funkcji, której obiekt służy. [patrz też: drzwi tarasowe przesuwne cena , nomi elbląg , bloczki fundamentowe ]

Powiązane tematy z artykułem: bloczki fundamentowe drzwi tarasowe przesuwne cena nomi elbląg