Krzemian dwuwapniowy

Krzemian dwuwapniowy występuje w trzech odmianach trwałych w różnych temperaturach. Są to odmiany a, ~ i . Trwałą odmianą w niskiej, tj. normalnej temperaturze jest odmiana Y o ciężarze właściwym 2,97, podczas gdy odmiany wysokotemperaturowe a i ~ mają ciężar właściwy większy w granicach 3,28 i 3,27. W związku z powyższym, przy powolnym studzeniu żużla wielkopiecowego, zawierającego znaczniejsze ilości (rzędu 35% i więcej) 2CaO Si02 zachodzi zwiększenie objętości o mniej więcej 10% powstającej odmiany 2CaO Si02. Powoduje to rozpad żużla na tzw. mączkę żużlową. W skład tej mączki wchodzi. 2CaO Si02 – { reszta. 2CaO Si02 – a, melilit i siarczki. W żużlach zasadowych bogatych w magnez krystalizuje monticellit (CaO MgO . Si02). [hasła pokrewne: wredne dziewczyny cda, gont bitumiczny montaż, metalzbyt tczew ]

Powiązane tematy z artykułem: gont bitumiczny montaż metalzbyt tczew wredne dziewczyny cda