izolacje pozioma uklada sie na murze fundamentowym

W budynkach murowanych niepodpiwniczonych izolację poziomą układa się na , murze fundamentowym na wysokości 15740 cm ponad poziomem terenu. W budynkach podpiwniczonych, jeżeli grunt jest suchy, dajemy izolację poziomą na tej samej wysokości. Jeżeli zaś grunt jest nawodniony, daje się dwie izolacje poziome w murze fundamentowym: jedną bezpośrednio na ławie fundamentowej tuż pod posadzką piwnicy, a drugą tuż pod stropem nad piwnicą. Niezależnie od izolacji poziomej daje się na zewnętrznej stronie muru piwnicznego izolację pionową, sięgającą 10715 cm ponad poziom terenu. Poza tym konieczne jest również zaizolowanie posadzki piwnicznej. Jako izolację poziomą stosuje się najczęściej 2 warstwy papy czarnej, smarowanej gorącym lepikiem. Jako izolację pionową stosuje się rapowanie zewnętrznej ściany piwnicznej zaprawą cementowo-wapienną z zagładzaniem kielnią oraz nałożenie na przygotowane w ten sposób podłoże gorącego lepiku lub asfaltu. Sposób : wykonywania izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych zostanie jeszcze szczegółowo> omówiony w rozdziale odnoszącym się do technologii robót murarskich. 4. [podobne: olx słupsk, olx wadowice, nomi elbląg ]

Powiązane tematy z artykułem: nomi elbląg olx słupsk olx wadowice