Glebokosc zalozenia fundamentu

Głębokość założenia fundamentu zależy również od głębokości przemarzania gruntu w okresie zimowym. 1 Zgodnie z normą PN/B-02009 – obciążenia stałe i użytkowe. Głębokość ta wynosi w naszym klimacie około 1,5 m. W wypadku posadowienia fundamentu na głębokości mniejszej od wymienionej może nastąpić wysadzenie i pęknięcie fundamentu oraz ścian budynku wskutek zamarznięcia wody znajdującej się w gruncie. W gruncie znajduje się woda w postaci wilgoci z opadów atmosferycznych lub też woda gruntowa w terenach podmokłych. Chcąc więc zabezpieczyć budynek przed wilgocią należy odpowiednio odizolować fundament, aby nie podciągał on wody do góry włoskowatymi kanalikami i porami znajdującymi się w materiale fundamentu i w zaprawie. Izolacja pozioma. [więcej w: olx wałcz, wymiary drzwi wewnętrznych, meble tekowe ]

Powiązane tematy z artykułem: meble tekowe olx wałcz wymiary drzwi wewnętrznych